Bob Moore brings you Bob TV. RC Turbine Jet Building Action!

Ali Machinchy’s F-105 Thunderchief #128 | Installing smoke tubes & $1 Fod Screen

Tagged as:

One Response to “Ali Machinchy’s F-105 Thunderchief #128 | Installing smoke tubes & $1 Fod Screen”

  1. Jag hade en leksaksbil som hade en plastskiva i sig så de nkunde ”låta” den sa ”alla radiobilar till….” mins inet exakt, ,en ja radiobil var en polisbil förr, de tanvänds dock int längre som uttryck av polisen kanske för at tdet är så självklart idag att de har radiokommunikation.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>